چهار پهلو آلومینیوم ۶۰۶۱ با سطح مقطع مربعی از سری آلیاژهای آلومینیومی ۶۰۶۱ ساخته شده است. که به آن خواص شکل پذیری باال، جوش پذیری، مقاومت به خوردگی بالا و چقرمگی خوب را داده است. مقاومت به خوردگی و سبک وزنی از ویژگی های بسیار مهم این چهار پهلوها هستند. از این چهار پهلو می توان در کارهایی مانند ساخت اسکلت سازه ها، حصارها، شافت ها و انواع سازه های پشتیبان استفاده کرد.

کاربرد چهارپهلو آلومینیوم

پوشش سقف هادر ساختمان سازی
قرنیزهای به کاررفته در معماری
ساخت قطعات خودرو به دلیل مقاومت و سبک بودن
مخازن ضد زنگ برای ذخیره انواع سوخت
رسانای الکتریکی و هادی جریان الکتریکی
قطعات ماشین آالت و قطعات بدنه هواپیما
تولید سقف های کاذب

ویژگی های چهار پهلو آلومینیوم

سبکی وزن
مقاومت حرارتی باال
جوش پذیری خوب
مقاومت در برابر خوردگی بالا

قیمت چهار پهلو آلومینیوم

نوع آلیاژ به کار رفته
تعداد شاخه های چهار پهلو آلومینیوم
ابعاد چهار پهلو
نرخ ارز در بازار جهانی
نحوه برشکاری
نحوه ارسال بار