آلیاژ آلومینیوم کاردان

درباره آلومینیوم کاردان

شرکت آلومینیوم کاردان، در بهمن ۱۳۹۸ تأسیس شده و با انجام تحقیقات گسترده، به توسعه تکنولوژی سخت‌ماشین‌آلات اکستروژن و خط تولید مقاطع آلومینیوم آلیاژی خاص پرداخت. این اقدامات باعث شد تا شرکت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در پیشرفت مقاطع اکستروژنی آلومینیوم الیاژی محسوب شود.

در این مسیر، ابتکار بهینه از فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی تولیدات، به‌منظور پاسخگویی به نیازهای مردم و دقیق‌ترین مصرف‌کنندگان در صنایع تکمیلی، ضروری خواهد بود. این نهاد از لحظه تأسیس خود، همواره تلاش کرده است تا این حوزه از صنعت را هماهنگ با تکنولوژی روز ترقی دهد و با موفقیت در تمام مراحل و تکوین کار، به دست‌آوردن فناوری‌های پیشرفته در فرآیند تولید را به اعتماد به توانمندی‌های کارکنان و متخصصان، و نیز از طریق پیگیری دقیق تمام دست‌اندکاران، نسبت دهد.

شرکت آلومینیوم کاردان با توسعه ماشین‌آلات و فضای تولید، همراه با تقویت بنیه علمی نیروی انسانی، به عنوان یک برند قدرتمند در تولید مقاطع آلومینیوم الیاژ در بازار داخلی، تبدیل شده و در میان تولیدکنندگان مقاطع آلومینیوم الیاژ، سرعتی قابل ملاحظه را از خود نشان داده است.

در آن صورت ابتکار بهینه از فن آوری های نوین در جهت بهینه سازی تولیدات برای پاسخگویی به نیاز های مردم ودقیق مصرف کنندگان در صنایع تکمیلی یک ضرورت خواهد بود.
این شرکت از بدو تاسیس خود همواره تلاش نموده این رشته از صنعت را همگام با تکنولوژی روز پیش برده و بدون شک موفقیت در کلیه مراحل و تکوین کار و دستیابی به فن اوری های پیشرفت در فرآیند تولید را مدیون اعتماد مدیریت به توانایی های کارکنان و متخصصین حاصل تلاش و پیگیری تمام دست اندکاران بوده است.
ما با توسعه ماشین آلات و فضای تولید در کنار تقویت بنیه علمی نیروی انسانی با برندی فدرتمند در تولید مقاطع الومینیوم الیاژ در بازار هدف کشور تبدیل شده و در میان تولید کنندگان مقاطع الومینیوم الیاژ سرعتی مثال زدنی داشتیم.