تسمه های آلومینیومی به اندازه ۹۰ تا ۹۵ درصد از آن ها از آلومینیوم است و همچنین از عناصر آلیاژی دیگر در آن ها استفاده شده است که دلیل آن ایجاد بهتر خاصیت های مکانیکی و الکتریکی، بهبود مقاومت و استحکام، پایداری بیشتر در برابر خوردگی و مانند این ها است.

تسمه آلومینیومی چیست؟

یک شمش توپر آلومینیومی است که در ساخت دستگیره و یراق مختلف استفاده میشود. این تسمه آلومینیوم تحت پرس فرم میگیرد و در دوحالت ساده و سه خط در بازار عرضه میگردد.

کاربرد تسمه آلومینیوم

از این تسمه ها در انواع صنعت های ساختمانی، خودرو سازی، پتروشیمی و مانند این ها استفاده می شود زیرا جوش پذیری بسیار راحتی دارند و به سادگی شکل دلخواه را به خود می گیرند
1 .پوشاندن سقف ها.
2 .ساخت مخزن های ضد زنگ.
3 .تولید سقف های کاذب.
4 .استفاده به عنوان قرنیز.
5 .تولید و طراحی قطعه های خودرو.
6 .و دیگر مواردی از این قبیل استفاده می کنند.

قیمت تسمه آلومینیومی بر چه اساسی تعیین می شود؟

هر متقاضی می تواند با توجه به نیازی که دارد و همچنین کاربردی که مد نظر اوست، تسمه را در ابعاد و شکل مورد نظر خود سفارش دهد که در ابتدا با توجه به سفارش مشتری ابعاد و اندازه های
دقیق ثبت می شود تا برشکاری دقیق انجام شود. سپس با توجه به این ابعاد و اندازه و همچنین وزن، شکل و تعدادی که سفارش داده شده است و نوع برشکاری که صورت گرفته است، قیمت نهایی
محاسبه می شود که این محاسبه هزینه کامًال بر اساس نرخ مجاز خرید و فروش در بازار فلزات تعیین می شود.
بهترین شرکت هایی است که در زمینه تولید تسمه آلومینیوم کاردان فعالیت دارد و بهترین ها و با کیفیت ترین ها را در اختیار شما قرار می دهد. نیرو های ما با استفاده از بهترین دستگاه ها اقدام به
انجام این کار می کنند. برای سفارش و ارتباط با ما راه های مختلفی وجود دارد. با ما تماس بگیرید و محصول مورد نظر خود را به ما سفارش دهید.

تسمه آلومینیوم آلیاژی

در رابطه با این نوع از تسمه آلومینیوم باید گفت که آلیاژ ها به دو دسته تقسیم می شوند: آلیاژهای کارپذیر و آلیاژهای ریختگی.

آلیاژ آلومینیوم کارپذیر

دسته بندی این نوع از آلیاژها با توجه به نوع عنصر و نحوه استفاده آن ها به گروه های سری های ۱۰۰۰ ،۲۰۰۰ و الی ۸۰۰۰ تقسیم بندی می شوند بهتر است بدانید که آلیاژ های سری ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ دارای مقاومت و استحکام بسیار باالیی هستند. سری ۵۰۰۰ این نوع از آلیاژ ها در برابر خوردگی مقاومت بسیار باالیی دارند و عالوه بر این موضوع خواص جوش پذیری این نوع از عناصر نیز باال می باشد در رابطه با آلیاژ های سری ۶۰۰۰ باید گفت که قابلیت شکل پذیری و مقاومت آن بسیار باال می باشد.

نکته:
این نکته قابل ذکر می باشد که حجم آلیاژهای کارپذیر بیشتر از آلیاژهای ریختگی می باشد کاربرد این نوع از محصوالت بیشتر در زمینه محصوالت قابل شکل دهی همچون ورق، لوله، فویل و … می
باشد.